ช้อปช่วยชาติ! ช้อปที่นี่ใช้หักภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท* – Kyramode.com
Free Delivery across Thailand!
  • 0

ช้อปช่วยชาติ! ช้อปที่นี่ใช้หักภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท*

Posted on December 01 2017

ช้อปช่วยชาติ! ช้อปที่นี่ใช้หักภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท*

ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีกับไคร่า โมด หักภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท*
เมื่อซื้อสินค้ากับ
Kyra ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเมื่อซื้อสินค้ากับ Kyra
1. สินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจะต้องมีการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
2. วันที่ในใบกำกับภาษีจะอ้างอิงจากวันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากลูกค้า
3.
Kyra จะส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้แก่ลูกค้าหลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าในทุกกรณี
4. ใบกำกับภาษีจะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
5. ลูกค้าสามารถทำการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
6. ในกรณีที่คำสั่งซื้อของลูกค้าใช้ระยะเวลาจัดส่งเกินกว่าช่วงเวลาที่กำหนด ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีจากทางบริษัทได้หลังวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยคำสั่งซื้อจะต้องได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น
7. หากท่านเลือกการชำระเงินด้วยวิธีเก็บเงินปลายทาง ท่านจะต้องทำการชำระเงินและเซ็นต์รับสินค้าก่อนจึงจะสามารถยื่นเรื่องขอใบกำกับภาษีกับทาง
Kyra ได้
* หมายเหตุ: หากลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าใช้ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวกว่าปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายการสินค้า หรือออกใบกำกับภาษีให้ท่านล่วงหน้า

วิธียื่นคำร้องขอใบกำกับภาษีจากทางไคร่า
1. กรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องขอใบกำกับภาษีได้ ที่นี่
2. ใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง
- ชื่อ-นามสกุล
- หมายเลขออเดอร์
- ที่อยู่การออกใบกำกับภาษี
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

หมายเหตุ
- Kyra จะทำการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีสามารถทำได้ภายใน 7 วัน

Recent Posts

Follow us on Instagram

Like us on Facebook

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.