Mask หน้ากาก ผ้าลูกไม้ ซักได้ ดีไซด์หรู – Kyramode.com
Free Delivery across Thailand!
  • 0

Kyra

Mask หน้ากาก ผ้าลูกไม้ ซักได้ ดีไซด์หรู

Sold Out

Kyra หน้ากาก ผ้าลูกไม้ ซักได้ ดีไซด์หรู
Kyra แฟชั่นผ้าลูกไม้ ซักได้ ดีไซด์หรู ตัดต่อตกแต่งด้วยผ้าลูกค้าเนื้อนิ่ม
**** ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี ****
เนื่องจาก หน้ากาก ผ้าเป็นของใช้ส่วนตัวและจำเป็นในสถานการณ์ตอนนี้
ทางบริษัทจึงของดรับสินค้าคืน หรือ เปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

ทั้งนี้ ก่อนลูกค้าจะตกลงในการสั่งซื้อ ลูกค้าเช็คสินค้าก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าประเภทนี้
ผ้า ปิดจมูก หรือ หน้ากาก หมายถึง ผ้าที่ใช้ปิดปากหรือจมูก
มีทั้งแบบคล้องหูและคาดหัว โดยมากสายที่ใช้คล้องหูจะเป็นยางยืด
ใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น ใช้ในการแพทย์ กันฝุ่นควัน
รวมถึงเกสรดอกไม้ในคนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคคาฟึนโช

ผลิตโดยใช้วัสดุที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 100 โดย OEKO-TEX®
ผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน 100 โดย OEKO TEXO, ภาคผนวก 4, ระดับผลิตภัณฑ์ Il
ได้แสดงให้เห็นว่าสินค้าดังกล่าว
ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านระบบนิเวศน์ของมนุษย์
ตามมาตรฐาน STANDARD 100 โดย OEKO TEXO
ที่จัดตั้งขึ้นในภาคผนวก 4 ปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการสัมผัสโดยตรง เพื่อผิวสัมผัส
︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿︿

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.