How to order – Kyramode.com
Free Delivery across Thailand!
  • 0

How to order

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

1. Choose the product you want and click "Add to cart" to order.  (เลือกสินค้าที่คุณต้องการและเลือกปุ่ม "Add to cart" เพื่อสั่งซื้อ)

 

 

สั่งซื้อชุดชั้นในออนไลน์

 

 

2. After selecting all the products you want, click on the basket image in the top right corner. (หลังจากเลือกสินค้าทั้งหมดที่ต้องการแล้ว กดที่ รูปตระกร้า มุมด้านบนขวา)

 

 

 

to access the page to check the product you want to order (เพื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ)

 

สั่งซื้อชุดชั้นในออนไลน์

   Click "Check Out" to Continue your purchase (คลิก "ชำระเงิน" เพื่อดำเนินการซื้อต่อ)

 

 

3. Fill in all information and click "Continue to shipping". (กรอกข้อมูล และ คลิก "Continue to shipping")

 

 

 

 

 

4. Check your contact, address and Amount. Use a code in "Discount code" and click "Apply" (If any) (ตรวจสอบ ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่ และยอดคำสั่งซื้อของคุณ และสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ที่ช่อง "Discount Code" (ถ้ามี))

 

 

 

5. Select your payment method and click "Complete order" (เลือกช่องทางการชำระ และ คลิก "Complete order")

 

 

 

หากมีข้อสงสัยในสั่งซื้อสินค้าหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับประวัติการสั่งซื้อก่อนหน้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Kyra Lingerie ที่ Line : @kyramode หรือ Email : customercare@kyramode.com หรือคลิกที่ปุ่ม "Contact Us" บริเวณด้านล่างเว็บไซต์ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับของท่านด้วยค่ะ
 

ติดตามข่าวโปรโมชั่นได้ทาง

Facebook: https://www.facebook.com/Kyrafanpage
LINE @kyramode

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.