Kyra Rita Wire Bra – Kyramode.com
Free Delivery across Thailand!
  • 0

Kyra

Kyra Rita Wire Bra

649 ฿ 950 ฿

Kyra Rita Wire Bra

  • ผลิตจากผ้า และผ้าซีทรู
  • ช่วงบ่าดีไซด์แขนด้วยผ้าซีทรู 
  • ด้านหลังดีไซด์เปิดหลัง 
  • เนื้อผ้าสามารถยืดได้
  • ม็อกอัพ ใต้อก เพิ่มความกระชับทรงอก
  • ทรงกระชับพอดีตัว 

Join our Mailing List

Sign up to receive our daily email and get 50% off your first purchase.